Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (hiện hành) (sửa đổi năm 2020)

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (hiện hành) (sửa đổi năm 2020)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 140 trang
Giá tiền: 41.000 đ
Xuất bản: 9/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (hiện hành) (sửa đổi năm 2020) gồm 10 chương, 134 điều, quy định về quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.

  Nội dung cuốn sách được nhất thể hóa từ văn bản Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ