Luật Quản lý thuế

Luật Quản lý thuế
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 196 trang
Giá tiền: 38.000 đ
Xuất bản: Tháng 7-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Quản lý thuế được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

  Luật gồm 17 chương, 152 điều, quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý thuế; đăng ký thuế; khai thuế, tính thuế; ấn định thuế; nộp thuế; trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; thủ tục hoàn thuế; không thu thuế, miễn thuế, giảm thuế; khoanh tiền thuế nợ; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử; thông tin người nộp thuế; tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm thủ tục hải quan; kiểm tra thuế, thanh tra thuế; cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế; khiếu nại, tố cáo, khởi kiện.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
  Giá tiền: 171.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Viện sĩ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 88.000 đ