Luật Quốc tịch Việt Nam (hiện hành), (sửa đổi, bổ sung năm 2014)

Luật Quốc tịch Việt Nam (hiện hành), (sửa đổi, bổ sung năm 2014)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 40 trang
Giá tiền: 14.000 đ
Xuất bản: Tháng 10/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 là văn bản được nhất thể hóa giữa Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam năm 2014. Nội dung cuốn sách gồm 6 chương, 44 điều; giúp độc giả thuận tiện trong việc tra cứu và tham khảo.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 29.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Vĩnh Châu (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ