Luật Quốc tịch Việt Nam (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2014)

Luật Quốc tịch Việt Nam (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2014)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 44 trang
Giá tiền: 14.000 đ
Xuất bản: Tháng 03/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật quốc tịch Việt Nam (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2014) gồm 6 chương, 44 điều. Ngoài quy định những vấn đề chung về quốc tịch Việt Nam như: quyền đối với quốc tịch, nguyên tắc quốc tịch, quan hệ giữa Nhà nước và công dân, bảo hộ đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài,… Luật quy định những vấn đề liên quan tới: có quốc tịch Việt Nam; mất quốc tịch Việt Nam; thay đổi quốc tịch của người chưa thành niên và của con nuôi; trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước về quốc tịch và điều khoản thi hành.

  Nội dung cuốn sách là văn bản được nhất thể hóa giữa Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam năm 2014, giúp độc giả thuận tiện trong việc tra cứu và tham khảo.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Viện sĩ, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Anh Đức
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 159.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Hoài Huấn (Chủ biên), ThS. Lê Nhật Bảo
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 12.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ