Luật Quy hoạch (hiện hành)

Luật Quy hoạch (hiện hành)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 95 trang
Giá tiền: 32.000 đ
Xuất bản: 5/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Quy hoạch được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch.

  Luật Quy hoạch là công cụ pháp lý để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương có thể đưa ra được các định hướng, mục tiêu chiến lược, các tiềm năng, động lực và xác định không gian phát triển cho từng địa phương hiệu quả nhất.

  Trong lần xuất bản này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã cập nhật nội dung cuốn sách Luật Quy hoạch (hiện hành) sửa đổi theo luật khám bệnh chữa bệnh năm 2023 tại Phụ lục 2 về danh mục các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành để bạn đọc thuận tiện trong việc tra cứu áp dụng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ