Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2008, 2014, 2019)

Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2008, 2014, 2019)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 52 trang
Giá tiền: 16.000 đ
Xuất bản: Tháng 01/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2008, 2014, 2019) gồm 7 chương, 51 điều, quy định về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

  Cuốn sách là văn bản nhất thể hóa từ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2014; Luật Dân quân tự vệ, giúp bạn đọc thuận tiện tra cứu, tham khảo.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 17.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Minh Khôi, ThS. Huỳnh Thị Sinh Hiền, ThS. Phạm Thị Phương Thảo
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 11.000 đ