Luật Sở hữu trí tuệ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019)

Luật Sở hữu trí tuệ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 236 trang
Giá tiền: 48.000 đ
Xuất bản: Tháng 4-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Sở hữu trí tuệ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019) gồm 6 phần, 18 chương, 222 điều, quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

  Cuốn sách Luật Sở hữu trí tuệ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019)  là văn bản được nhất thể hóa từ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (năm 2009); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ (năm 2019), giúp bạn đọc thuận tiện tra cứu, tham khảo.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ