Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 44 trang
Giá tiền: 6.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung sách gồm: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; toàn văn nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí vừa được kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XII thông qua ngày 3-6-2008 gồm 3 điều, quy định một số nội dung sửa đổi, bổ sung cho Luật dầu khí năm 1993 được sửa đổi, bổ sung năm 2000. Luật quy định về hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí trong phạm vi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật bao gồm những quy định chung, hoạt động dầu khí, hợp đồng dầu khí, quyền và nghĩa vụ của nhà thầu, thuế và lệ phí, quản lý nhà nước về hoạt động dầu khí, thanh tra các hoạt động dầu khí, xử lý vi phạm. Luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2009.

   Phần phụ lục in toàn văn văn bản hợp nhất giữa Luật dầu khí năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí năm 2008.

    

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ