Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 56 trang
Giá tiền: 7.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung sách gồm: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; toàn văn nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam vừa được kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XII thông qua ngày 3-6-2008, gồm 3 điều, quy định một số nội dung sửa đổi, bổ sung cho Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999. Luật quy định về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, bao gồm: những vấn đề chung; quân hàm, chức vụ sĩ quan; nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của sĩ quan; sĩ quan dự bị; quản lý nhà nước về sĩ quan; khen thưởng và xử lý vi phạm. Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2008.

  Phần phụ lục in toàn văn văn bản hợp nhất giữa Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2008.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ