Luật Tần số vô tuyến điện (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2022)

Luật Tần số vô tuyến điện (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2022)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 71 trang
Giá tiền: 28.000 đ
Xuất bản: 2/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Tần số vô tuyến điện là văn bản nhất thể hóa của Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009 và phần sửa đổi, bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện năm 2022. Luật Tần số vô tuyến điện được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 23/11/2009, có hiệu lực từ ngày 01/7/2010.

   Luật gồm 8 chương, 49 điều, quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và quản lý an toàn bức xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện. Luật đã tạo ra hành lang pháp pháp lý toàn diện, phù hợp với thông lệ quốc tế cho hoạt động quản lý lĩnh vực thông tin vô tuyến điện và tạo cơ sở pháp lý cho việc đàm phán, tham gia các hoạt động phối hợp tần số quốc tế.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ