Luật Thống kê (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2021)

Luật Thống kê (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2021)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 83 trang
Giá tiền: 39.000 đ
Xuất bản: Tháng 2/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách là văn bản hợp nhất của Luật Thống kê năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê năm 2021. Luật gồm 9 chương, 72 điều quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; tổ chức thống kê nhà nước và hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ