Luật Thuế thu nhập cá nhân (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014, 2020)

Luật Thuế thu nhập cá nhân (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014, 2020)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 40 trang
Giá tiền: 15.000 đ
Xuất bản: Tháng 10/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Thuế thu nhập cá nhân (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014, 2020) gồm 4 chương, 35 điều, quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.

  Nội dung cuốn sách là văn bản được nhất thể hóa từ Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế năm 2014; Nghị quyết số 54/2020/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ