Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2016, 2022)

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2016, 2022)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 23 trang
Giá tiền: 21.000 đ
Xuất bản: 4/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008 được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2009, quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.

  Để phù hợp với những thay đổi của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, Quốc hội đã thông qua các văn bản luật có nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế năm 2016.

  Ngày 11/01/2022, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008.

  Cuốn sách Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2016, 2022) được xuất bản nhằm cung cấp cho bạn đọc một văn bản Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt hoàn chỉnh, thuận tiện trong tra cứu và áp dụng, được hợp nhất từ năm văn bản luật nêu trên.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ