Luật Thương mại (hiện hành) (sửa đổi năm 2017, 2019)

Luật Thương mại (hiện hành) (sửa đổi năm 2017, 2019)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 191 trang
Giá tiền: 69.000 đ
Xuất bản: 3/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Thương mại năm 2005 được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005, đã có nhiều tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, khuyến khích các hoạt động thương mại hợp pháp phát triển. Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, ngày 12/6/2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý ngoại thương, Luật này đã sửa đổi một số điều, khoản của Luật Thương mại năm 2005; ngày 14/6/2019, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, theo đó, một số điều của Luật Thương mại năm 2005 tiếp tục được sửa đổi.

  Cuốn sách Luật Thương mại (hiện hành) (sửa đổi năm 2017, 2019) gồm 9 chương, 324 điều được hợp nhất từ Luật Thương mại năm 2005 và các nội dung sửa đổi Luật này được quy định tại Luật Quản lý ngoại thương năm 2017, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019, giúp bạn đọc thuận tiện nhất trong việc tra cứu và áp dụng Luật Thương mại.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ