Luật Thương mại (hiện hành) (sửa đổi năm 2017, 2019) (Song ngữ Việt Anh)

Luật Thương mại (hiện hành) (sửa đổi năm 2017, 2019) (Song ngữ Việt Anh)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 373 trang
Giá tiền: 124.000 đ
Xuất bản: Tháng 4/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách là văn bản Luật Thương mại năm 2005 đã được hợp nhất với nội dung sửa đổi của Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019. Cuốn sách được xuất bản dưới dạng song ngữ Việt – Anh cung cấp các thông tin liên quan đến Luật thương mại một cách đầy đủ nhất giúp các thương nhân, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tra cứu, tham khảo, có những hành vi điều chỉnh cho phù hợp với thiết chế, luật pháp nước ta.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Viện sĩ, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Anh Đức
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 159.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Hoài Huấn (Chủ biên), ThS. Lê Nhật Bảo
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 12.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ