Luật Tố cáo (hiện hành) (sửa đổi năm 2020)

Luật Tố cáo (hiện hành) (sửa đổi năm 2020)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 75 trang
Giá tiền: 20.000 đ
Xuất bản: Tháng 10/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách là văn bản Luật Tố cáo năm 2018 được hợp nhất với nội dung sửa đổi của Luật Doanh nghiệp năm 2020. Luật Tố cáo (hiện hành) (sửa đổi năm 2020) gồm 9 chương, 67 điều, quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 29.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Vĩnh Châu (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ