Luật Tổ chức chính quyền địa phương (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019, 2023)

Luật Tổ chức chính quyền địa phương (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019, 2023)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 156 trang
Giá tiền: 42.000 đ
Xuất bản: 11/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính.

  Luật Quy hoạch năm 2017 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 trong đó có điều khoản sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

  Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023, trong đó có điều khoản sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

  Cuốn sách Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019, 2023) là văn bản hợp nhất của bốn văn bản luật nêu trên, tạo thành văn bản thống nhất, thuận tiện trong việc sử dụng, tra cứu và học tập.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ