Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (hiện hành)

Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (hiện hành)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 111 trang
Giá tiền: 25.000 đ
Xuất bản: Tháng 2/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (hiện hành) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2015. Luật gồm 6 chương, 101 điều, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân; về Kiểm sát viên và các chức danh khác trong Viện kiểm sát nhân dân; về bảo đảm hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân.

  Ngoài giới thiệu toàn văn Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, cuốn sách Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (hiện hành) còn giới thiệu 2 văn bản:

  - Lệnh số 20/2014/L-CTN ngày 4 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Nghị quyết về việc thi hành Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân.

  - Nghị quyết số 82/2014/QH13 ngày 24-11-2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 29.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Vĩnh Châu (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ