Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (hiện hành)

Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (hiện hành)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 112 trang
Giá tiền: 25.000 đ
Xuất bản: Tháng 4/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua  ngày 24/11/2014, có hiệu lực thi hành 01/6/2015.

  Luật gồm 6 chương, 101 điều, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân; về Kiểm sát viên và các chức danh khác trong Viện kiểm sát nhân dân; về bảo đảm hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ