Luật Trọng tài Thương mại (hiện hành) và văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có bổ sung)

Luật Trọng tài Thương mại (hiện hành) và văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có bổ sung)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 340 trang
Giá tiền: 93.000 đ
Xuất bản: Tháng 11/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm toàn văn Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Trọng tài thương mại được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17/6/2010 và các nghị định, nghị quyết, thông tư hướng dẫn thi hành của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và các bộ ngành có liên quan đã ban hành từ năm 2011 đến nay. 

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ