Luật Viên chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Nghị định của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Viên chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Nghị định của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 104 trang
Giá tiền: 24.000 đ
Xuất bản: Tháng 01/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Viên chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) gồm 5 chương, 21 điều, quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức, tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  Nội dung cuốn sách bao gồm: Luật Viên chức (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019); Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 108.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 17.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Minh Khôi, ThS. Huỳnh Thị Sinh Hiền, ThS. Phạm Thị Phương Thảo
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 20.000 đ