Luật Xây dựng (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2018, 2019, 2020)

Luật Xây dựng (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2018, 2019, 2020)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 216 trang
Giá tiền: 45.000 đ
Xuất bản: Tháng 01/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là văn bản nhất thể hóa của năm văn bản luật: Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018; Luật Kiến trúc năm 2019; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020.

  Luật Xây dựng (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2018, 2019, 2020) gồm 10 chương, 168 điều, quy định về quyền , nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. Đây là tài liệu hữu ích giúp độc giả thuận tiện trong việc tra cứu, tìm hiểu.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 108.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 17.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Minh Khôi, ThS. Huỳnh Thị Sinh Hiền, ThS. Phạm Thị Phương Thảo
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 20.000 đ