Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2023)

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2023)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 80 trang
Giá tiền: 22.000 đ
Xuất bản: 8/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Luật gồm 8 chương, 52 điều, quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

  Ngày 24/6/2023, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.

  Một trong những nội dung đáng lưu ý là giấy tờ xuất nhập cảnh đã cấp cho công dân trước ngày luật này có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong giấy tờ đó. Trường hợp công dân đề nghị cấp giấy tờ xuất nhập cảnh nhưng chưa được cấp khi luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 để giải quyết.

  Cuốn sách Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2023) là văn bản hợp nhất từ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2023.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ