Luật bảo hiểm xã hội

Luật bảo hiểm xã hội
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 88 trang
Giá tiền: 13.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Lệnh số 13/2006/L-CTN ngày 12-7-2006 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật bảo hiểm xã hội; Luật bảo hiểm xã hội đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29-6-2006.

  Luật bảo hiểm xã hội quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. Luật không áp dụng đối với bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm mang tính kinh doanh.
  Luật bảo hiểm xã hội gồm 11 chương với 141 điều. Luật có hiệu lực thi hành 01-01-2007.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ