Luật bảo hiểm y tế

Luật bảo hiểm y tế
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 48 trang
Giá tiền: 9.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Lệnh số 23/2008/L-CTN ngày 28-11-2008 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật bảo hiểm y tế;Luật bảo hiểm y tế đã được Quốc hội Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14-11-2008.

  Luật bảo hiểm y tế quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.
  Luật bảo hiểm y tế gồm 10 chương với 52 điều. Luật có hiệu lực thi hành 01-7-2009.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ