Luật bảo hiểm y tế

Luật bảo hiểm y tế
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 48 trang
Giá tiền: 9.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật bảo hiểm y tế gồm 10 chương, 52 điều, được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14-11-2008. Luật quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.

  Luật bảo hiểm y tế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế, không áp dụng đối với bảo hiểm y tế mang tính kinh doanh.

  Ngoài Luật bảo hiểm y tế, cuốn sách còn cung cấp Lệnh về việc công bố Luật của Chủ tịch nước.

  Sách gồm 48 trang, giá 9.000đ.

  GIAO LINH

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ