Luật bảo vệ môi trường

Luật bảo vệ môi trường
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 146 trang
Giá tiền: 19.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.

  Mặt trái của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế trong xã hội hiện nay đã gây ra ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, tác động trực tiếp đến sự sống của con người. Bảo vệ môi trường, giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế xấu đối với môi trường, ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học là vấn đề đang được cả xã hội quan tâm.

  Nhằm cung cấp cho bạn đọc những quy định pháp luật liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Luật bảo vệ môi trường.
  Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Lệnh số 29/2005/L-CTN ngày 12-12-2005 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật bảo vệ môi trường; Luật bảo vệ môi trường với 15 chương, 136 điều. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2006. Luật quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ