Luật bảo vệ và phát triển rừng và các nghị định hướng dẫn thi hành

Luật bảo vệ và phát triển rừng và các nghị định hướng dẫn thi hành
Tác giả:
Số trang: 516 trang
Giá tiền: 70.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách bao gồm toàn văn Luật bảo vệ và phát triển rừng cùng 11 nghị định hướng dẫn thi hành ở nhiều lĩnh vực khác nhau như phòng cháy và chữa cháy rừng, phương pháp xác định giá các loại rừng, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, quản lý thực vật rừng, tổ chức và hoạt động của kiểm lâm…

  Luật bảo vệ và phát triển rừng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 6, ngày 3 tháng 12 năm 2004, thay thế Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 1991. Luật bao gồm 8 chương và 88 điều, quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; quyền và nghĩa vụ của chủ rừng…

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ