Luật đặc xá năm 2007 và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật đặc xá năm 2007 và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 41 trang
Giá tiền: 8.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật đặc xá được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21-11-2007, gồm 6 chương, 36 điều quy định việc đặc xá nhân sự kiện trọng đại hoặc ngày lễ lớn của đất nước và đặc xá trong trường hợp đặc biệt, trong đó quy định cụ thể về thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá và người được đặc xá…

  Cuốn sách cung cấp toàn văn Luật đặc xá và Chỉ thị số 11/2008/CT-TTg ngày 24-3-2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật đặc xá; Nghị định số 76/2008/NĐ-CP ngày 4-7-2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đặc xá.

   Sách gồm 41 trang, giá 8.000đ.

   

  GIAO LINH

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ