Luật cán bộ, công chức

Luật cán bộ, công chức
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 60 trang
Giá tiền: 9.500 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật cán bộ, công chức được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 13-11-2008. Luật quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, sử dụng, quản lý cán bộ công chức;nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ. Luật có hiệu lực thi hành 01-01-2010.

  Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân, đặc biệt là đội ngũ những người đang và sẽ là cán bộ, công chức nắm chắc quyền, nghĩa vụ của mình, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Luật cán bộ, công chức.
  Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Lệnh số 20/2008/L-CTN về việc công bố Luật cán bộ, công chức; Luật công chức năm 2008 gồm 10 chương với 87 điều. Trong đó quy định cụ thể và phân biệt giữa cán bộ và công chức; Nghĩa vụ và quyền của cán bộ, công chức, đạo đức, văn hóa của cán bộ công chức, những việc cán bộ, công chức không được làm; Các quy định về cán bộ ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; Các quy định về công chức ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện về công chức và phân loại công chức, tuyển dụng, quy định về ngạch công chức, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, đánh giá công chức, thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức.; Quy định về cán bộ, công chức cấp xã; Quy định về quản lý cán bộ, công chức; Các điều kiện bảo đảm thi hành công vụ; Thanh tra công vụ; Khen thưởng và xử lý vi phạm; Điều khoản thi hành.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 23.000 đ