Luật cán bộ, công chức năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật cán bộ, công chức năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội, Chính phủ
Số trang: 260 trang
Giá tiền: 27.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thông qua ngày 13-11-2008. Nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin pháp luật về các vấn đề liên quan đến luật cán bộ, công chức, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Luật cán bộ, công chức năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành.

  Cuốn sách cung cấp toàn bộ văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật về các vấn đề như tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; đào tạo, bồi dưỡng công chức; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức;…

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ