Luật chứng khoán năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2010

Luật chứng khoán năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 264 trang
Giá tiền: 25.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật chứng khoán đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29-6-2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2007.Ngày 24-11-2010, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; luật này có hiệu lực từ ngày 1-7-2011.

  Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về thông tin văn bản pháp luật trong lĩnh vực này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Luật chứng khoán năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2010. Cuốn sách gồm: Lệnh số 12/2006/L-CTN ngày 12-7-2006 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật chứng khoán; Luật chứng khoán năm 2006; Lệnh số 20/2010/L-CTN ngày 6-12-2010 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán năm 2010; Luật chứng khoán năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2010.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ