Luật công nghệ cao năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật công nghệ cao năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội, Chính phủ
Số trang: 216 trang
Giá tiền: 28.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật công nghệ cao được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 13-11-2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2009. Sau khi Luật được ban hành, Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan đã ban hành một số văn bản pháp luật nhằm cụ thể hóa và hướng dẫn và bảo đảm thi hành Luật.

  Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Luật công nghệ cao năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành.
  Nội dung cuốn sách gồm hai phần:
  Phần A: Quy định chung, gồm Luật công nghệ cao năm 2008 và một số văn bản luật của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương liên quan đến hoạt động công nghệ cao, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động công nghệ cao.
  Phần B: Quy định về khu công nghệ cao, gồm một số văn bản luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và một số Bộ, ngành liên quan đến hoạt động của các khu công nghệ cao.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ