Luật Công đoàn năm 1990 và Nghị định hướng dẫn thi hành

Luật Công đoàn năm 1990 và Nghị định hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 80 trang
Giá tiền: 11.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Công đoàn được Quốc hội khóa VIII kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 30-6-1990. Luật này quy định về chức năng, quyền và trách nhiệm của công đoàn – một tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động Việt Nam; thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam; đại diện và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, v.v..

  Sau khi Luật Công đoàn được ban hành, Chính phủ đã kịp thời ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật.

  Cuốn sách Luật Công đoàn năm 1990 và Nghị định hướng dẫn thi hành bao gồm toàn văn Luật Công đoàn năm 1990. Cuốn sách còn bao gồm chương VIII quy định về công đoàn trong Bộ luật lao động năm 1994. Ngoài ra, một số nghị định và quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm hướng dẫn các hoạt động cụ thể của Công đoàn trong các quan hệ về lao động cũng được tập hợp trong cuốn sách. Ví dụ Nghị định số 133-HĐBT ngày 20-4-1991 của Hội đồng Bộ trưởng hướng dẫn thi hành Luật; Nghị định số 302-HĐBT ngày 19-8-1992 của Hội đồng Bộ trưởng về quyền và trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, cơ quan…

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ