Luật dân quân tự vệ năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật dân quân tự vệ năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 336 trang
Giá tiền: 33.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật dân quân tự vệ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23-11-2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2010, thay thế Pháp lệnh dân quân tự vệ năm 2004. Luật này quy định về nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của dân quân tự vệ; chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và trách nhiệm quản lý nhà nước về dân quân tự vệ.

   Cuốn sách Luật dân quân tự vệ năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành mong muốn sẽ cung cấp cho bạn đọc những văn bản pháp luật mới nhất về lĩnh vực trên. Cuốn sách gồm toàn văn Luật dân quân tự vệ năm 2009, Nghị định số 58/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn thi hành một số điều của  Luật dân quân tự vệ và tám văn bản pháp luật khác (bao gồm các nghị định và thông tư) có liên quan.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Trường
  Giá tiền: 138.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
  Giá tiền: 171.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Viện sĩ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 88.000 đ