Luật giao thông đường bộ

Luật giao thông đường bộ
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 92 trang
Giá tiền: 13.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật giao thông đường bộ quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

  Nhằm giúp bạn đọc nắm được các quy định pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Luật giao thông đường bộ.
  Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Lệnh số 21/2008/L-CTN ngày 25-11-2008 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật giao thông đường bộ; Luật giao thông đường bộ.
  Luật giao thông đường bộ gồm tám chương, 89 điều. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2009, thay thế Luật giao thông đường bộ ngày 29-6-2001.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ