Luật hóa chất năm 2007 và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật hóa chất năm 2007 và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 164 trang
Giá tiền: 20.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 2 phần: Phần I: Luật hóa chất năm 2007 và văn bản hướng dẫn thi hành; Phần II: Các quy định liên quan.

  Luật hóa chất năm 2007 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. Luật gồm 10 chương, 71 điều. Ngoài những quy định chung và các điều khoản thi hành, Luật quy định những vấn đề cụ thể sau: Phát triển công nghiệp hóa chất; Sản xuất, kinh doanh hóa chất; Phân loại, ghi nhãn, bao gói và phiếu an toàn hóa chất; Sử dụng hóa chất; Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; Khai báo, đăng ký và cung cấp thông tin hóa chất; Bảo vệ môi trường và an toàn cho cộng đồng.

  Cuốn sách cũng cung cấp Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07-10-2008 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất. Nghị định này gồm 7 chương, 23 điều. Ngoài những quy định chung và các điều khoản thi hành, Nghị định quy định cụ thể về các vấn đề: Danh mục hóa chất; Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh và sản xuất kinh doanh có điều kiện; Khoảng cách an toàn; Ngưỡng hàm lượng chất nguy hiểm trong hỗn hợp phải xây dựng phiếu an toàn hóa chất; Thông tin hóa chất. Ngoài ra, Nghị định này còn đưa ra 5 bảng phụ lục: Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện; Danh mục hóa chất hạn chế kinh doanh; Danh mục hóa chất cấm; Danh mục hóa chất có yêu cầu xây dựng kế hoạch ngăn ngừa; khắc phục sự cố hóa chất và duy trì khoảng cách an toàn; Danh mục hóa chất phải khai báo.

  Về các quy định có liên quan, cuốn sách trình bày Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20-5-2005 của Chính phủ về an toàn hóa chất; Nghị định số 31/2007/NĐ-CP ngày 02-3-2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa chất nguy hiểm.

  Sách gồm 164 trang, giá 20.000đ.

  TRANG NGUYỄN

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ