Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội, Chính phủ
Số trang: 392 trang
Giá tiền: 60.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật hôn nhân và gia đình hiện hành đã được kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa X thông qua ngày 09-06-2000, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2001, thay thế Luật hôn nhân và gia đình năm 1986.

  Nhằm góp phần cung cấp cho bạn đọc những thông tin tương đối hoàn chỉnh về  văn bản pháp luật trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật tiếp tục tái bản có bổ sung cuốn sách Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và văn bản hướng dẫn thi hành.

  Luật hôn nhân và gia đình có nhiệm vụ góp phần xây dựng, hoàn thiện và bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ, xây dựng chuẩn mực pháp lý cho cách xử lý của các thành viên trong gia đình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình, kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam nhằm xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

  Luật hôn nhân và gia đình quy định chế độ hôn nhân và gia đình, trách nhiệm của công dân, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Trường
  Giá tiền: 138.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
  Giá tiền: 171.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Viện sĩ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 88.000 đ