Luật hoạt động chữ thập đỏ

Luật hoạt động chữ thập đỏ
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 28 trang
Giá tiền: 7.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Lệnh số 06/2008/L-CTN ngày 12-6-2008 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật hoạt động chữ thập đỏ; toàn văn Luật hoạt động chữ thập đỏ.

  Luật hoạt động chữ thập đỏ quy định về hoạt động chữ thập đỏ; biểu tượng trong hoạt động chữ thập đỏ; vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn lực cho hoạt động chữ thập đỏ; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong hoạt động chữ thập đỏ. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2009. Luật này gồm 8 chương với 34 điều:

  Chương I: Những quy định chung

  Chương II: Hoạt động chữ thập đỏ

  Chương III: Biểu tượng trong hoạt động chữ thập đỏ

  Chương IV: Vận động, quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn lực cho hoạt động chữ thập đỏ

  Chương V: Hợp tác quốc tế về hoạt động chữ thập đỏ

  Chương VI: Hội Chữ thập đỏ

  Chương VII: Trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cơ quan thông tin đại chúng trong hoạt động chữ thập đỏ

  Chương VIII: Điều khoản thi hành.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Trường
  Giá tiền: 138.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
  Giá tiền: 171.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Viện sĩ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 88.000 đ