Luật điện ảnh năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật điện ảnh năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 114 trang
Giá tiền: 17.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ngày 29-6-2006, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật điện ảnh. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2007. Luật quy định về tổ chức và hoạt động điện ảnh; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh.  Sau hơn ba năm thi hành Luật, một số quy định của luật đã không còn phù hợp với hoạt động thực tế của ngành điện ảnh Việt Nam. Vì vậy, trong kỳ họp thứ 5, ngày 18-6-2009, Quốc hội khóa XII đã nhất trí thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-10-2009.

  Cuốn sách Luật điện ảnh năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành nhằm giúp bạn đọc, đặc biệt là những người hoạt động điện ảnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động điện ảnh tại Việt Nam tìm hiểu những văn bản mới nhất về hoạt động này. Cuốn sách bao gồm Luật điện ảnh năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh năm 2009; Luật điện ảnh năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2009; và Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21-5-2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh số 31/2009/QH12.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 29.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Vĩnh Châu (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ