Luật khiếu nại, tố cáo

Luật khiếu nại, tố cáo
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 136 trang
Giá tiền: 19.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật khiếu nại, tố cáo được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 2-12-1998, có hiệu lực thi hành từ ngày 10-1-1999, được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004. Ngày 29-11-2005, Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.

  Nhằm giúp bạn đọc có thể tham khảo toàn bộ quy định của Luật này kể từ khi ban hành cho đến khi sửa đổi, cuốn sách giới thiệu toàn văn Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005, và Luật khiếu nại, tố cáo  (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2004 và 2005).

  Luật khiếu nại, tố cáo sẽ góp phần giải quyết các vấn đề có liên quan cũng như góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Trường
  Giá tiền: 138.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
  Giá tiền: 171.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Viện sĩ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 88.000 đ