Luật kiểm toán độc lập

Luật kiểm toán độc lập
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 68 trang
Giá tiền: 11.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật kiểm toán độc lập đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29-3-2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2012.

   Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hoạt động kiểm toán độc lập; quyền, nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và đơn vị được kiểm toán. Nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin pháp luật mới về hoạt động kiểm toán độc lập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Luật kiểm toán độc lập.

  Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Lệnh số 06/2011/L-CTN ngày 08-4-2011 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật kiểm toán độc lập; toàn văn Luật kiểm toán độc lập. Luật gồm 8 chương với 64 điều:

  Chương I: Những quy định chung

  Chương II: Kiểm toán viên và kiểm toán viên hành nghề

  Chương III: Danh nghiệp kiểm toán

  Chương IV: Đơn vị được kiểm toán

  Chương V: Hoạt động kiểm toán độc lập

  Chương VI: Kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng

  Chương VII: Xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp

  Chương VIII: Điều khoản thi hành.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ