Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 44 trang
Giá tiền: 8.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước là pháp nhân, có vốn pháp định thuộc sở hữu nhà nước, có trụ sở chính tại Thủ đô Hà Nội. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; thực hiện chức năng của Ngân hàng Trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ.

  Nhằm cung cấp cho bạn đọc những quy định pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Lệnh số 08/2010/L-CTN ngày 29-6-2010 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật Ngân hàng Nhà nước; Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gồm bảy chương, 66 điều. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2011.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ