Luật người khuyết tật

Luật người khuyết tật
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 48 trang
Giá tiền: 6.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật người khuyết tật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010. Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với người khuyết tật.

  Luật gồm 10 chương, 53 điều đề cập nhiều thông tin như: xác nhận khuyết tật; chăm sóc sức khỏe; giáo dục; dạy nghề, việc làm; văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch; nhà chung cư, công trình công cộng, giao thông, công nghệ thông tin, truyền thông; bảo trợ xã hội; trách nhiệm của cơ quan nhà nước về công tác người khuyết tật; …

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ