Luật nuôi con nuôi năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật nuôi con nuôi năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 92 trang
Giá tiền: 16.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật nuôi con nuôi được kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa VII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010. Luật nuôi con nuôi có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2011.

  Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin pháp luật có liên quan đến lĩnh vực này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Luật nuôi con nuôi năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành.

  Luật nuôi con nuôi quy định các nguyên tắc, điều kiện nuôi con nuôi; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ của cha mẹ nuôi, con nuôi và cha mẹ đẻ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc nuôi con nuôi. Luật nuôi con nuôi đã bãi bỏ chương VIII, Điều 105 và sửa đổi, bổ sung Điều 109 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. 

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ