Luật phòng cháy và chữa cháy và văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có bổ sung)

Luật phòng cháy và chữa cháy và văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có bổ sung)
Tác giả: Quốc hội, Chính phủ
Số trang: 408 trang
Giá tiền: 56.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật phòng cháy và chữa cháy được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29-6-2001.

  Nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin cập nhật về pháp luật phòng cháy và chữa cháy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Luật phòng cháy và chữa cháy và văn bản hướng dẫn thi hành (tái bản có bổ sung).
  Luật này quy định về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện, chính sách cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy.
  Luật ban hành nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người; bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân; bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự xã hội.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ