Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội, Chính phủ
Số trang: 196 trang
Giá tiền: 25.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 21-11-2007 quy định về phòng,

  chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; chống dịch; các điều kiện bảo đảm cho công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người và được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tại Việt Nam. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2008. Mới đây, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một loạt các nghị định, quyết định, để quy định chi tiết Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm trên các lĩnh vực cụ thể.

  Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và văn bản hướng dẫn thi hành.
  Nội dung cuốn sách gồm có toàn văn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 30-8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn cho học sinh tại phòng xét nghiệm; Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16-9-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo chống dịch các cấp; Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30-9-2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch; Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 11-10-2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và kiểm dịch y tế biên giới; Quyết định số 64/2010/QĐ-TTg ngày 25-10-2010 của Thủ tưởng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ