Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Luật phòng, chống bạo lực gia đình
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 40 trang
Giá tiền: 7.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. Trong giai đoạn hiện nay bạo lực gia đình đang là một vấn đề bức xúc được cả xã hội quan tâm. Để gia đình thực sự là tế bào lành mạnh của xã hội thì bạo lực gia đình cần được ngăn chặn và đẩy lùi triệt để.

  Nhằm cung cấp cho bạn đọc những quy định pháp luật về phòng ngừa bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Luật phòng, chống bạo lực gia đình.
  Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Lệnh số 11/2007/L-CTN ngày 05-12-2007 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật phòng chống bạo lực gia đình.
  Luật phòng, chống bạo lực gia đình gồm sáu chương, 46 điều. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2008.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ