Luật quốc tế

Luật quốc tế
Tác giả: ThS. Ngô Hữu Phước
Số trang: 644 trang
Giá tiền: 70.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Để cung cấp cho bạn đọc tài liệu nghiên cứu, tham khảo về vấn đề này, đặc biệt là đối với các cơ quan lập pháp, hành pháp, cơ quan nghiên cứu, học sinh và sinh viên… Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Luật quốc tế do ThS. Ngô Hữu Phước, Trưởng bộ môn Luật quốc tế, khoa Luật quốc tế - Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh biên soạn.

  Nội dung cuốn sách gồm 10 chương:

   Chương I: Lý luận chung về luật quốc tế

  Chương II: Nguồn của luật quốc tế

  Chương III: Hệ thống nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế

  Chương IV: Chủ thế của luật quốc tế

  Chương V: Dân cư trong luật quốc tế

  Chương VI: Lãnh thổ và biên giới quốc gia trong luật quốc tế

  Chương VII: Luật ngoại giao lãnh sự

  Chương VIII: Lý luận chung về tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tế

  Chương IX: Các cơ chế giải quyết tranh chấp cơ bản trong luật quốc tế

  Chương X: Vi phạm luật quốc tế và trách nhiệm pháp lý quốc tế

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ