Luật quy hoạch đô thị năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật quy hoạch đô thị năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 216 trang
Giá tiền: 27.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Luật quy hoạch đô thị năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành.

  Nội dung cuốn sách bao gồm toàn văn Luật quy hoạch đô thị năm 2009; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07-4-2010 của Chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07-4-2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07-4-2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị; Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11-6-2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.

  Sách gồm 216 trang, giá 27.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ